aktualizované: 17.03.2022 19:35:29 

Liturgické odevy a iné predmety pre RKC

LITURGICKÉ ODEVY RKC

 

Nájdete aj na FACEBOOKU

  zadny kríž na fialovom ornáte 

 
 

   

Fotografie zachytávajú vzor - erb Vatikánu a kríže, ktorý sme programovali a vyšívali na tri série ornátov - spolu 39 kusov pre chrám - baziliku minor na Nitrianskom hrade. Je to príklad veľkého vzoru vyšívaného na malom stroji technikou zloženia z navzájom nadväzujúcich častí.


Na ďalšom obrázku je erb - znak rádu Premoštrátov , bol vyrobený ako polotovar pre aplikáciu vo viacerých farebných verziách pre rôzne liturgické farby.